Thống kê loto xổ số miền Trung

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 2,8 0,7 1,3,4
1 - 8 8
2 3 9 4,5
3 0 2,9 -
4 2 8 2
5 1,2 9 4,7
6 - 4 6,9
7 3,9,9 1,1,2,4,4,7 9,9
8 2,2,4 7,8 2,6
9 0,1,3,7,9 8 5,7,8
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 4,9 9 3,8
1 3 4,7 5,9
2 7,7,9 2,7 9
3 - 0 2,4,5
4 2,3 1,3 2,8
5 2,4 2,2,5,6 5
6 0,4,6,9 0,2 4,6
7 0,1,1 - 4
8 - 2,9 5,6,8
9 5 1,2 2
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1,9 4
1 0,4 -
2 1 -
3 0,4 9
4 - 0,3,5
5 1,1,9 3,4
6 0,0,5 1,5,9
7 0,7 4,5,9
8 6 5,8,8
9 4,5 0,0
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 0,5,6,8 3,5
1 3,6,8 1,5 3
2 6,8 - 1,1,3
3 3 2 1,7
4 1,3 0,1,6 2,8
5 6 0 -
6 1,6,8 3,4,5,7,8 5,9
7 3,3 5 1
8 5,9 7 0,5,9
9 5,6 - 0,0
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,7 6
1 4,9 3
2 3 7,9
3 0,8 3,5
4 1 -
5 1,1,2,8 -
6 1,6,9 2,4
7 4 1,3,9
8 - 4,7
9 4,9 5,7,8,8,9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0,4,8 1,4,7
1 1,1,6 5
2 0,5,9 3
3 7 2,4
4 - 1,3,7
5 7 -
6 1,6 8,9
7 7,9 4,6,9
8 3,6 -
9 5 2,3,8
Đầu Huế Phú Yên
0 7 8
1 0,0 9
2 0,1,1,1,3 9
3 8,9 0,5,6
4 8 1,8,8
5 5,7,8 0,5
6 - -
7 8 7
8 - 0
9 6,7,9 6,7,7,8,9