Thống kê loto xổ số miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - 3,7
1 4,7,9 -
2 2 -
3 2,9 0,4,8
4 3,7,7 3,5
5 2,5 0,2
6 0,8,9 2
7 0 0,2,4,8
8 0,9 1
9 8 5,7,9
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0,0,7,7 7 2,2,3,8
1 - 0,1,3,7 6
2 4 - 2
3 4 9 4
4 - 4 4,5,8
5 2,9,9 3 -
6 7,9 6,9 0,5,6,9
7 3,7,9 6,6,8,8 2
8 0,1,6 0,1 -
9 6 3,6 1,3,7
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5 1,3
1 4 -
2 1,4 2,7
3 7 4
4 1 2
5 4,9,9 1,4,4,5,6,8
6 6,9,9 2
7 0,4,4,6 5
8 0,7 1
9 - 2,3,8
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 7,7 4,7
1 1,6,8,9,9 0,6,7
2 - 4
3 2,4,5,9 0,0,1,7
4 7 0,6,6
5 7 -
6 0 2,6
7 7 6
8 - 3
9 1,4,5 5
Đầu Huế Phú Yên
0 2,3 0,4
1 2 0,1,9
2 4,7 1,2,2
3 - -
4 8 1,2,4,5,7
5 1,5,6,7 4
6 3 -
7 1,2,6 2,6,6
8 3 -
9 1,7,8 7
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 2,6,9 2,5,9 0,2,3
1 - 5 2,3
2 2,6,7 2,7,9 1,6,8
3 2 - 3,5,6,8
4 6,8 3 -
5 5 5 -
6 4,8,9 0,0,9 -
7 6 9 8
8 6,7 4,5,8 3,8
9 8,9 1,4 2,3,9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 4,8 7
1 1,8,8 6,7 4,8,9
2 2,7,8 5,7 7
3 7,8 - 3,6,6
4 - 8,9 5
5 1 0,2,6 9
6 8 0,1 0,5,9
7 1,1,2,7,8,9 4,5 8,9
8 2 8 0,7,8
9 1 0,3 -