XS Power - Xo So Power - Kết quả XS Power 6/55

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

174.697.190.850 đ

Giá trị jackpot 2

3.864.584.900 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 3, 01/08/2023

Kỳ : Thứ 7, 29/07/2023

 • 16
 • 23
 • 25
 • 26
 • 29
 • 40
 • 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 174.697.190.850
Jackpot 2 1 3.864.584.900
Giải 1 32 40.000.000
Giải 2 1811 500.000
Giải 3 35148 50.000

Kỳ : Thứ 5, 27/07/2023

 • 03
 • 11
 • 13
 • 31
 • 33
 • 45
 • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 166.915.926.750
Jackpot 2 1 3.826.551.700
Giải 1 34 40.000.000
Giải 2 2037 500.000
Giải 3 39398 50.000

Kỳ : Thứ 3, 25/07/2023

 • 12
 • 23
 • 42
 • 44
 • 51
 • 52
 • 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 159.476.961.450
Jackpot 2 1 9.238.211.450
Giải 1 22 40.000.000
Giải 2 1666 500.000
Giải 3 38373 50.000

Kỳ : Thứ 7, 22/07/2023

 • 09
 • 15
 • 23
 • 25
 • 27
 • 34
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 147.710.573.850
Jackpot 2 0 7.930.835.050
Giải 1 44 40.000.000
Giải 2 1852 500.000
Giải 3 38078 50.000

Kỳ : Thứ 5, 20/07/2023

 • 05
 • 34
 • 36
 • 38
 • 47
 • 50
 • 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 138.815.469.750
Jackpot 2 0 6.942.490.150
Giải 1 23 40.000.000
Giải 2 1449 500.000
Giải 3 30445 50.000

Kỳ : Thứ 3, 18/07/2023

 • 10
 • 11
 • 19
 • 28
 • 42
 • 47
 • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 129.014.374.350
Jackpot 2 0 5.853.479.550
Giải 1 29 40.000.000
Giải 2 1756 500.000
Giải 3 38080 50.000

Kỳ : Thứ 7, 15/07/2023

 • 02
 • 16
 • 31
 • 37
 • 38
 • 48
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 119.322.221.250
Jackpot 2 0 4.776.573.650
Giải 1 15 40.000.000
Giải 2 1372 500.000
Giải 3 28126 50.000

Kỳ : Thứ 5, 13/07/2023

 • 03
 • 04
 • 30
 • 34
 • 36
 • 49
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 109.923.542.850
Jackpot 2 0 3.732.276.050
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 1227 500.000
Giải 3 27339 50.000

Kỳ : Thứ 3, 11/07/2023

 • 24
 • 40
 • 44
 • 46
 • 47
 • 49
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 103.333.058.400
Jackpot 2 1 5.908.033.550
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 987 500.000
Giải 3 23666 50.000

Kỳ : Thứ 7, 08/07/2023

 • 08
 • 11
 • 23
 • 43
 • 44
 • 48
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 93.737.419.050
Jackpot 2 0 4.841.851.400
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 1190 500.000
Giải 3 25814 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt