Thống kê giải đặc biệt theo tháng

Năm 2023
Ngày Th.01 Th.02 Th.03 Th.04 Th.05 Th.06 Th.07 Th.08 Th.09 Th.10 Th.11 Th.12
01
16705
34838
76102
02
49265
60755
47577
03
25649
52766
37856
04
75757
64948
06743
05
76191
06194
58118
06
45370
35492
39919
07
39597
18198
75877
08
20040
88864
73787
09
78014
29337
68205
10
81191
85120
24420
11
04942
98713
47076
12
18452
09841
56695
13
60762
41916
17375
14
62940
56141
67879
15
44221
18158
67724
16
48260
65243
89581
17
53363
18435
59389
18
45282
44971
57570
19
62857
37264
86903
20
91869
32775
24192
21
90781
81664
22
31357
08798
23
01964
45483
24
16979
48657
25
52371
30415
26
34164
67360
27
72859
93758
28
87219
55827
29
76479
30
16179
31
30061

Thống Kê Giải Đặc Biệt Là Gì?

Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê dãy số ở giải đặc biệt theo từng ngày. Thường được quan tâm ở 2 số cuối giải đặc biệt.

Thống kê giải đặc biệt được quan tâm nhiều nhất:

  1. Thống kê giải đặc biệt theo tuần
  2. Thống kê giải đặc biệt theo tháng
  3. Thống kê giải đặc biệt theo tổng