Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
62
36.1% 65 lượt
08
35% 63 lượt
43
33.9% 61 lượt
05
33.9% 61 lượt
52
33.3% 60 lượt
61
32.8% 59 lượt
42
32.2% 58 lượt
72
32.2% 58 lượt
19
31.7% 57 lượt
24
31.7% 57 lượt
97
31.7% 57 lượt
66
31.1% 56 lượt
67
31.1% 56 lượt
51
31.1% 56 lượt
84
31.1% 56 lượt
36
31.1% 56 lượt
68
30.6% 55 lượt
48
30.6% 55 lượt
57
30.6% 55 lượt
87
30.6% 55 lượt
21
30.6% 55 lượt
26
30% 54 lượt
79
30% 54 lượt
30
30% 54 lượt
02
30% 54 lượt
49
30% 54 lượt
83
29.4% 53 lượt
70
29.4% 53 lượt
15
29.4% 53 lượt
56
29.4% 53 lượt
03
28.9% 52 lượt
00
28.9% 52 lượt
22
28.9% 52 lượt
96
28.9% 52 lượt
60
28.9% 52 lượt
80
28.3% 51 lượt
44
28.3% 51 lượt
07
28.3% 51 lượt
71
28.3% 51 lượt
16
28.3% 51 lượt
34
28.3% 51 lượt
06
27.8% 50 lượt
88
27.8% 50 lượt
14
27.8% 50 lượt
32
27.8% 50 lượt
89
27.2% 49 lượt
93
27.2% 49 lượt
50
27.2% 49 lượt
39
27.2% 49 lượt
59
26.7% 48 lượt
75
26.7% 48 lượt
86
26.7% 48 lượt
40
26.1% 47 lượt
23
26.1% 47 lượt
37
26.1% 47 lượt
13
26.1% 47 lượt
46
26.1% 47 lượt
53
26.1% 47 lượt
58
25.6% 46 lượt
81
25.6% 46 lượt
91
25.6% 46 lượt
41
25% 45 lượt
92
25% 45 lượt
18
25% 45 lượt
95
25% 45 lượt
17
25% 45 lượt
63
25% 45 lượt
20
24.4% 44 lượt
73
24.4% 44 lượt
38
24.4% 44 lượt
27
24.4% 44 lượt
11
24.4% 44 lượt
01
24.4% 44 lượt
69
24.4% 44 lượt
04
24.4% 44 lượt
09
24.4% 44 lượt
78
23.9% 43 lượt
54
23.9% 43 lượt
55
23.9% 43 lượt
31
23.9% 43 lượt
28
23.9% 43 lượt
64
23.9% 43 lượt
33
23.9% 43 lượt
12
23.9% 43 lượt
10
23.3% 42 lượt
35
23.3% 42 lượt
47
22.8% 41 lượt
29
22.8% 41 lượt
74
22.8% 41 lượt
65
22.8% 41 lượt
76
22.8% 41 lượt
90
22.8% 41 lượt
82
22.2% 40 lượt
98
22.2% 40 lượt
94
21.7% 39 lượt
99
21.7% 39 lượt
25
21.1% 38 lượt
77
20% 36 lượt
45
20% 36 lượt
85
18.3% 33 lượt