Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
89
42.8% 77 lượt
52
38.9% 70 lượt
59
36.1% 65 lượt
90
36.1% 65 lượt
79
35% 63 lượt
10
35% 63 lượt
32
35% 63 lượt
66
34.4% 62 lượt
22
34.4% 62 lượt
49
33.9% 61 lượt
20
33.3% 60 lượt
61
33.3% 60 lượt
92
33.3% 60 lượt
82
32.2% 58 lượt
41
32.2% 58 lượt
69
31.7% 57 lượt
25
31.7% 57 lượt
16
31.7% 57 lượt
63
31.1% 56 lượt
45
31.1% 56 lượt
99
31.1% 56 lượt
96
30.6% 55 lượt
95
30.6% 55 lượt
65
30% 54 lượt
78
30% 54 lượt
39
29.4% 53 lượt
26
29.4% 53 lượt
62
29.4% 53 lượt
42
29.4% 53 lượt
80
28.9% 52 lượt
70
28.9% 52 lượt
18
28.3% 51 lượt
03
28.3% 51 lượt
00
28.3% 51 lượt
11
28.3% 51 lượt
12
28.3% 51 lượt
02
28.3% 51 lượt
57
28.3% 51 lượt
76
28.3% 51 lượt
33
28.3% 51 lượt
21
27.8% 50 lượt
81
27.8% 50 lượt
56
27.8% 50 lượt
60
27.2% 49 lượt
29
27.2% 49 lượt
19
27.2% 49 lượt
77
27.2% 49 lượt
98
27.2% 49 lượt
67
27.2% 49 lượt
09
26.7% 48 lượt
71
26.7% 48 lượt
50
26.7% 48 lượt
94
26.7% 48 lượt
53
26.1% 47 lượt
83
26.1% 47 lượt
24
26.1% 47 lượt
28
26.1% 47 lượt
40
26.1% 47 lượt
97
25.6% 46 lượt
14
25.6% 46 lượt
37
25.6% 46 lượt
07
25% 45 lượt
54
25% 45 lượt
43
24.4% 44 lượt
44
24.4% 44 lượt
27
24.4% 44 lượt
73
24.4% 44 lượt
15
24.4% 44 lượt
35
24.4% 44 lượt
06
24.4% 44 lượt
84
23.9% 43 lượt
86
23.9% 43 lượt
75
23.9% 43 lượt
23
23.9% 43 lượt
91
23.9% 43 lượt
30
23.9% 43 lượt
74
23.3% 42 lượt
68
23.3% 42 lượt
93
23.3% 42 lượt
05
22.8% 41 lượt
64
22.8% 41 lượt
31
22.8% 41 lượt
47
22.2% 40 lượt
04
22.2% 40 lượt
46
22.2% 40 lượt
72
22.2% 40 lượt
88
21.7% 39 lượt
01
21.7% 39 lượt
48
21.7% 39 lượt
13
21.1% 38 lượt
36
21.1% 38 lượt
17
21.1% 38 lượt
51
21.1% 38 lượt
85
20.6% 37 lượt
87
20.6% 37 lượt
38
20% 36 lượt
08
20% 36 lượt
55
17.8% 32 lượt
58
17.2% 31 lượt
34
16.1% 29 lượt