Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
34
40% 72 lượt
79
37.2% 67 lượt
92
36.1% 65 lượt
82
35% 63 lượt
96
35% 63 lượt
70
34.4% 62 lượt
91
34.4% 62 lượt
20
33.3% 60 lượt
42
33.3% 60 lượt
46
32.8% 59 lượt
04
32.2% 58 lượt
65
32.2% 58 lượt
40
32.2% 58 lượt
26
32.2% 58 lượt
83
31.7% 57 lượt
41
31.7% 57 lượt
64
31.7% 57 lượt
38
31.7% 57 lượt
55
31.1% 56 lượt
10
31.1% 56 lượt
78
31.1% 56 lượt
74
30.6% 55 lượt
57
30.6% 55 lượt
12
30% 54 lượt
56
30% 54 lượt
67
29.4% 53 lượt
16
29.4% 53 lượt
60
29.4% 53 lượt
11
29.4% 53 lượt
44
29.4% 53 lượt
54
28.9% 52 lượt
62
28.9% 52 lượt
68
28.9% 52 lượt
35
28.9% 52 lượt
09
28.3% 51 lượt
05
27.8% 50 lượt
58
27.8% 50 lượt
94
27.8% 50 lượt
88
27.8% 50 lượt
13
27.2% 49 lượt
95
27.2% 49 lượt
36
27.2% 49 lượt
21
26.7% 48 lượt
66
26.7% 48 lượt
43
26.7% 48 lượt
30
26.7% 48 lượt
72
26.1% 47 lượt
61
26.1% 47 lượt
31
26.1% 47 lượt
97
26.1% 47 lượt
18
25.6% 46 lượt
89
25.6% 46 lượt
90
25.6% 46 lượt
76
25.6% 46 lượt
77
25.6% 46 lượt
01
25.6% 46 lượt
48
25.6% 46 lượt
49
25.6% 46 lượt
51
25.6% 46 lượt
99
25.6% 46 lượt
29
25% 45 lượt
39
25% 45 lượt
50
25% 45 lượt
15
25% 45 lượt
53
25% 45 lượt
17
25% 45 lượt
86
25% 45 lượt
87
25% 45 lượt
47
25% 45 lượt
59
24.4% 44 lượt
08
23.9% 43 lượt
28
23.9% 43 lượt
00
23.9% 43 lượt
37
23.9% 43 lượt
69
23.9% 43 lượt
07
23.9% 43 lượt
84
23.9% 43 lượt
85
23.9% 43 lượt
25
23.9% 43 lượt
33
23.9% 43 lượt
73
23.3% 42 lượt
22
22.8% 41 lượt
93
22.8% 41 lượt
80
22.8% 41 lượt
23
22.8% 41 lượt
02
22.8% 41 lượt
71
22.8% 41 lượt
19
22.8% 41 lượt
32
22.2% 40 lượt
52
22.2% 40 lượt
98
22.2% 40 lượt
03
22.2% 40 lượt
75
21.7% 39 lượt
24
21.7% 39 lượt
14
21.7% 39 lượt
06
21.1% 38 lượt
63
20.6% 37 lượt
45
20.6% 37 lượt
81
20.6% 37 lượt
27
20% 36 lượt