Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
79
35.6% 64 lượt
44
34.4% 62 lượt
62
34.4% 62 lượt
32
34.4% 62 lượt
97
33.3% 60 lượt
11
32.8% 59 lượt
03
32.8% 59 lượt
10
32.2% 58 lượt
73
31.7% 57 lượt
75
31.7% 57 lượt
14
31.7% 57 lượt
36
31.7% 57 lượt
20
31.1% 56 lượt
82
31.1% 56 lượt
43
31.1% 56 lượt
66
30.6% 55 lượt
17
30.6% 55 lượt
52
30.6% 55 lượt
56
30.6% 55 lượt
18
30.6% 55 lượt
83
30.6% 55 lượt
65
30.6% 55 lượt
24
30% 54 lượt
49
30% 54 lượt
59
30% 54 lượt
41
29.4% 53 lượt
21
29.4% 53 lượt
00
29.4% 53 lượt
93
29.4% 53 lượt
40
29.4% 53 lượt
16
28.9% 52 lượt
27
28.3% 51 lượt
94
28.3% 51 lượt
81
28.3% 51 lượt
98
28.3% 51 lượt
63
27.8% 50 lượt
84
27.8% 50 lượt
86
27.8% 50 lượt
88
27.8% 50 lượt
76
27.8% 50 lượt
15
27.8% 50 lượt
51
27.8% 50 lượt
06
27.8% 50 lượt
90
27.2% 49 lượt
07
27.2% 49 lượt
61
27.2% 49 lượt
12
27.2% 49 lượt
35
27.2% 49 lượt
72
26.7% 48 lượt
87
26.7% 48 lượt
53
26.7% 48 lượt
31
26.7% 48 lượt
55
26.1% 47 lượt
09
26.1% 47 lượt
74
26.1% 47 lượt
19
26.1% 47 lượt
04
26.1% 47 lượt
68
26.1% 47 lượt
99
26.1% 47 lượt
80
25.6% 46 lượt
33
25.6% 46 lượt
13
25.6% 46 lượt
29
25.6% 46 lượt
96
25.6% 46 lượt
23
25.6% 46 lượt
05
25.6% 46 lượt
69
25.6% 46 lượt
92
25% 45 lượt
70
25% 45 lượt
47
25% 45 lượt
64
25% 45 lượt
89
25% 45 lượt
26
25% 45 lượt
91
25% 45 lượt
77
24.4% 44 lượt
28
24.4% 44 lượt
42
24.4% 44 lượt
08
24.4% 44 lượt
50
24.4% 44 lượt
25
23.9% 43 lượt
48
23.9% 43 lượt
39
23.3% 42 lượt
54
23.3% 42 lượt
71
23.3% 42 lượt
02
23.3% 42 lượt
67
22.8% 41 lượt
95
22.8% 41 lượt
37
22.8% 41 lượt
38
22.8% 41 lượt
46
22.8% 41 lượt
30
22.8% 41 lượt
78
22.2% 40 lượt
45
22.2% 40 lượt
22
22.2% 40 lượt
85
21.1% 38 lượt
57
21.1% 38 lượt
60
21.1% 38 lượt
58
20.6% 37 lượt
34
19.4% 35 lượt
01
19.4% 35 lượt