XS điện toán 6x36 - Kết quả xổ số điện toán 6x36

 • 08
 • 14
 • 30
 • 31
 • 33
 • 35
 • 02
 • 04
 • 08
 • 09
 • 22
 • 35
 • 04
 • 07
 • 10
 • 23
 • 31
 • 32
 • 07
 • 08
 • 10
 • 18
 • 19
 • 29
 • 02
 • 10
 • 14
 • 20
 • 25
 • 28
 • 14
 • 18
 • 20
 • 31
 • 32
 • 34
 • 05
 • 06
 • 11
 • 12
 • 16
 • 19
 • 03
 • 07
 • 14
 • 19
 • 25
 • 32
 • 07
 • 10
 • 14
 • 25
 • 26
 • 27
 • 03
 • 04
 • 12
 • 14
 • 25
 • 35

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6 x 36

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ 4 và thứ 7 hàng tuần
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h00 tại Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Khách hàng chọn 1 chuỗi số gồm 6 cặp số từ 01 đến 36. Tối đa có thể chọn 5 chuỗi số.
  • Giải ĐB: vé có chuỗi số trùng với toàn bộ 6 cặp số mở thưởng.
   Giải ĐB khởi đầu trên 1 tỷ.
   Nếu không có vé trúng thưởng giải ĐB, 40% doanh thu thực tế từng đợt phát hành được cộng dồn vào kỳ mở thưởng sau.
   Giải thưởng tối đa là 6 tỷ, số tiền vượt quá 6 tỉ của giải ĐB sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.
  • Giải Nhất: vé có chuỗi số trùng với 5 cặp số trong 6 cặp số, giải thưởng: 1.800.000đ/1 vé.
  • Giải Nhì: vé có chuỗi số trùng với 4 cặp số trong 6 cặp số, giải thưởng: 100.000đ/1 vé.

Nếu vé trúng nhiều giải thưởng, khách hàng chỉ được nhận 1 giải có giá trị cao nhất.