Thống kê Lô tô xổ số miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0 3,7,7,9 0,5
1 3,8,9 - 3,5,6
2 - 3,9 5,9,9
3 - 3 1,2,5
4 3,4,8 1,5 2,5
5 1,3 2,7,8 0,4
6 0,6,6,7,7 - 1
7 0 0 6
8 - 3 -
9 0,1,7 1,2,7,8 5
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 0 2,2
1 4,5 1,2,7,9 1,3,4
2 0,4,9 - 3,7,7
3 0,7 0,5 0,4
4 9 5,5 3
5 3,3,4,8 4,4,6 4
6 6 1,1 4
7 1,2 - 2,3,4
8 6,7 0,5,7 8
9 - 2 3
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 2,2,3,3,4 2 1
1 3 8 2,3,4,7
2 0,1,5 0,4 0,2,3
3 8 3 7,7
4 2,9 9 -
5 4 9 7
6 1 4,5,7 1,1
7 8 1,4 3
8 4,7 0,6,7,7 -
9 1 2,9 1,3,6,8
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 - 7 6
1 6 2,8,8,8 3,6
2 - - 7,8
3 2,4,6 0 9
4 - 4 2,7,8
5 0,0,3,7,9 4,8 0
6 4,8 7 1,8
7 2,2,3 5,9 -
8 0,1,2,4 3,4,5,8 0,7
9 - 1,1 2,3,6,9
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 7 5,7 -
1 3,4,6 1,7,7 0,1,8
2 1 4,8 2,3
3 1,3,5 3,4,5,6 1
4 3,6,9 0 -
5 5 9 1,4,6,6,9,9
6 - 2,2,9 1,3
7 8,9 5 -
8 1 - 5
9 0,0,1 5 0,2,7
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4,4,4,5,9 9 9,9
1 8 - 2,3
2 3 0,4,7 -
3 1,3 - 1,2,7
4 - 1,4,5 5,8,8
5 5,9 3,6 -
6 4,5,5,9,9 4 8,9
7 - 1,3,9 4
8 0 5,9 3,3,4,8
9 3 1,6,7 8
Đầu TP.HCM Bình Phước Hậu Giang
0 1,4,4 8 1,3,7,9
1 0,8 3,8 3
2 4,6,8 6,9 3,5
3 6 1,3,4,7,8 0
4 0,4,6 4 -
5 9 1,4,8 0,5,6,7,8
6 6 9 1,5
7 4,5 - 8
8 5 1,2,9 1,4
9 8 - -