Thống kê Lô tô xổ số miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6,8,8 1,7 1,5
1 0 4,5,7 0,1,4,7,7,9
2 5,5 2 2
3 2,7 6,6 3
4 - 2,3,3 2,7
5 0,4,4,7 9 1,5
6 - 5 1,6,6
7 - 2 -
8 0,7,8,9 0,7,9 5
9 0,9 5 -
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 2,8 5,5 1,5
1 1,6 1,2,5,7 6
2 0,1,3 - 5
3 - - 5
4 9 - 2,7
5 3 6,9 3,7,8,9
6 3,7,8 0,3,5,6 8,9
7 1 0,7 1,2,6,8
8 1,5,9 2 4
9 4,6 1,1,6 -
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 6,7 7 -
1 8,9 0 6,8
2 7 - 0,3,5,6
3 7 5,5,6 6,9
4 4,6,9,9 0,4 8
5 1,3 5 2
6 8 1,5,7 6
7 2,7 8 2,3,5,8
8 - 1,3 4,6
9 1,6,8 0,3,7,8 1
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 1,3,7 6,8 7,9
1 5 - 7
2 0,2,4,5 4 1,2
3 4,6,7 1,2,2,9 5
4 1 4 6
5 1,4 6 9
6 8 - 7
7 - 0,2,6 4,6,8
8 6,9 1,8 1,4,5,6,7
9 3 3,3,5,8 2
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 9 0,6,9 4,4
1 0,4,7 0,3,4,4,5 1
2 4,9 0 -
3 0,8 0,0,1,3,8,8 1
4 4,7 - 4
5 0,7,7,8 6 1,7
6 2 7 -
7 1,7 0 0,1,3,6,9
8 5 - 2,5,8,8
9 - - 1,5
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,3 9,9 0,3,8 -
1 3,8,9 0 5,7 1,3,5,8
2 - 7 6 1,6,8
3 0,2,6,8 2 0,1,2,6,7 6
4 0,5 3,7 0,2,4,5 3
5 6,9 0,1,3,4,7,8 - 5
6 8 - - 2,4
7 3 4,5 9 0,4
8 5 1,2,5 2 2,3,9
9 5,9 - 7 2
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5 0,5 3
1 4,6,8 3 6,7
2 6,9 4,7 2,8,9
3 1,7,8 5 0,4,6
4 0,4,9 2 0,1
5 0 1 7
6 - 0,8 5
7 2 2,6,7,7 0
8 7,7,8 0,7,8 0,7,9
9 5 4 0