Thống kê Lô tô xổ số miền Nam

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 7 4 1,7,8
1 2,8 - 3,3,6 6
2 1 2,4 - 0,8
3 6,7 1,3,4 7,8 2,2,8
4 0,6 2,5,9 - 3,8
5 0,0,1 1,3,6,7 2,9 4
6 1,6 - 2,8 -
7 4,7 7,8,8 0,3,6,9 0,4,7
8 2 4 7 0,2,3
9 4,9 2 0,7,9 -
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2,3,5 2,2 0,5,6,9
1 6 5,5 -
2 0,9 2,6 6
3 0,4,5 5,9 1,5
4 0,2 4,6 -
5 0,0 4 2,4,6,9
6 7 5 2,4,7,8
7 1 7,9 4
8 - 6 2,9
9 3,4,7 2,7,8 -
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0,9 5,6 0,1,9
1 6 6,7,7 0,6
2 0,1,4 - 4,7
3 1,2 1,3 1
4 8 0,2 3
5 2,6 8 6,8
6 3 7,7 2
7 8 2 2,3
8 4,8,8,9 5,5 2,3
9 9 5,6,9 2,9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1,2,5 7 5
1 0,8,8 - 0,4,5
2 7,9 7 1
3 1,2,7 0,3,4,8 2,8
4 0,4 0,9 1,3,7,7
5 3 1,3,4 -
6 - 0 1,4,6
7 - 3,5,5 4
8 1,9 8,9 8,9
9 4,8 7 3
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9 7,7 4,5,6,7
1 1,2,7 2,8 0,9
2 2,3,5 0,5 7
3 7,8 - 2,3,5,9
4 6 7 0
5 5 8 -
6 4,8 4 1,9,9
7 0,1,8 1,4,7,7,8 4,5,5
8 9 0,3,5 -
9 9 2 -
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0 - -
1 6,8 4,5,8,9 7
2 0,2 2,2,7 9
3 - 3 0,3,5,9
4 - 1,3,4,8,9 3,8,8,8
5 0 0,3 0,6,8
6 7,8 7 5,8
7 3,8,9 - 6
8 4,9 4,8 0,7
9 2,4,6,7,8 - -
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 3,3 2,9 1,3,7
1 - 0 -
2 8 2,5 3
3 1,5 2,7 0,6
4 7 4,9 2,3,5
5 5,9 6 7
6 1,3,5,5,7 1 9
7 0,3,8 8 0,4,8
8 7 2,7 3,4
9 5 0,0,1,5 2,3